<script type="text/javascript">!function(r){"use strict";r.write('<iframe id="html_5_player" frameborder="0" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" style="width: 100%;height: 100%;" src="http://playercache.mediatriple.net/embed/player/1/MTc669dedd6c004a1fd842f0055066b559/?ref='+encodeURIComponent(r.location.href)+'"></iframe>')}(document);</script>
Şu An İzlenen : İstişare Toplantısında SGK ve Vergi Dairesi Çalışanları Ağırlandı
Videodaki Kişiler :
Konu :