<script type="text/javascript">!function(r){"use strict";r.write('<iframe id="html_5_player" frameborder="0" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" style="width: 100%;height: 100%;" src="http://playercache.mediatriple.net/embed/player/1/MT716772963cc60c14bd7cbdd947687117/?ref='+encodeURIComponent(r.location.href)+'"></iframe>')}(document);</script>
Şu An İzlenen : Eğitim Semineri - Cinsel İstismar ve Çocuk
Videodaki Kişiler :
Konu :

Yard. Doç. Dr. Öznur Küçük ve Toplum Destekli Polislik Şube Mudurlüğü'nden memur Selçuk Küçük, cinsel istismar üzerine bir seminer verdiler. Seminerde; çocuklarda cinsel istismar, istismarın psikolojik etkileri, çocuklar üzerindeki belirtisi ve kanuni olarak cezai yaptırımları konusunda bilgilendirme yapıldı.